Kontakt

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

Adresa:
Rr. ‘Bulevardi Dëshmorët e 4 Shkurtit’
Nr 6,
pranë ILDKP, Tiranë. 

Tel:  0355 (42) 220 499
Fax: 0355 (42) 220 466

E-mail: info@kkk.gov.al