Komiteti Rishikues

 

Komiteti i Rishikimit

 

z.     Agron Dida (CV shqip)(CV eng)

z.     Hysen Çela (CV shqip)(CV eng)

znj.   Nuriona Berdica (CV shqip)(CV eng)

znj.   Blerta Zilja (CV shqip)(CV ang) 

 

 

Komiteti i perkthimit

 

z. Artan Xhiani (CV shqip)(CV eng)

znj.   Valbona Kapllani (CV shqip), (CV eng) 

 

 

Dokumenti i politikave te rishikimit

 

Procesi zyrtar i rishikimit te perkthimit ne gjuhen shqipe te SNK_SNRF

 

Official Review of translation in Albanian language