Ne date 5 janar 2018 mbyllen regjistrimet ne trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit

Per te gjithe te interesuarit,

Data 5 janar 2018 eshte data e fundit e regjistrimeve ne trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK-te e permiresuara). 

 

Jeni te mirepritur!