Miratohet Komiteti i Rishikimit të Përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRFKëshilli Kombëtar i Kontabilitetit në mbledhjen e datëës 29/01/2014, miratoi anëtarët e Komitetit të Rishikimit të Përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRF. Në këtë komitet, janë zgjedhur si më poshtë: - Agron Dida (rishikues); - Kledi Kodra (rishikues); - Valbona Kapllani (rishikues); - Rediana Elezi (rishikues); - Diana Lamani (përkthyes); - Artan Xhiani (përkthyes).