Shtyhet afati për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Mars 2014KKK, në mbledhjen e saj të datës 04/12/2013, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Mars të vitit 2014.