Kalendari i trajnimeve te SKK-ve ne rrethe, periudha shkurt - mars 2018

Per te gjithe te interesuarit,

Ne kuader te projektit te WB financuar nga SECO, trajnimet per SKK-te ofrohen edhe ne rrethe te tjera si meposhte sipas ketij kalendari:

 

Durres                                                                    Fier

2 Shkurt           15:00 - 19:00                                 9 Shkurt    15:00 - 19:00   

3 Shkurt           09:00 - 16:00                                10 Shkurt   09:00 - 16:00

4 Shkurt           09:00 - 13:00                                11 Shkurt   09:00 - 13:00

9 Shkurt           15:00 - 19:00                                16 Shkurt   15:00 - 19:00

10 Shkurt          09:00 - 16:00                               17 Shkurt    09:00 - 16:00

11 Shkurt          09:00 - 13:00                               18 Shkurt    09:00 - 13:00

  

Shkoder      Korcë

16 Shkurt          15:00 - 19:00                                23 Shkurt   15:00 - 20:00

17 Shkurt          09:00 - 16:00                                24 Shkurt   09:00 - 16:00

18 Shkurt          09:00 - 13:00                                25 Shkurt   09:00 - 13:00

23 Shkurt          15:00 - 19:00                                2 Mars       15:00 - 19:00   

24 Shkurt          09:00 - 15:00                                3 Mars       09:00 - 15:00

25 Shkurt          09:00 - 14:00                                4 Mars       09:00 - 13:00

 

Per t'u regjistruar mjafton te dergoni nje email ne adresen info@kkk.gov.al.

Bashkengjitur vendosni CV ku te deshmohet qe keni jo me pak se 3 vite pune eksperience ne pergatitjen e pasqyrave financiare me Standardet Kombetare te Kontabilitetit.

 

Jeni te mirepritur!