Shtyhet afati për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor 2014KKK, në mbledhjen e saj të datës 26/03/2014, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor të vitit 2014.