Konferenca Kombëtare "Kontabiliteti në 100 Vjetor"

Referimet e mbajtura ne Konferencen Kombetare te KKK_19.11.2012