Zgjedhjet për Kryetar të KKK

Në mbledhjen e radhës të datës 12.09.2012, KKK organizoi zgjedhjet për Kryetarin. Në këto zgjedhje Kryetar i KKK u rikonfirmua Z. Jorgji BOLLANO.

Në mbledhjen e radhës të datës 12.09.2012, KKK organizoi zgjedhjet për Kryetarin. Në këto zgjedhje si Kryetar i KKK u rikonfirmua Z. Jorgji BOLLANO.