Doli nga shtypi libri SKK te permiresuara, mund ta gjeni prane KKK
29/12/2015
Draft per diskutim i SKK per OJF
27/05/2015
Raportimi Financiar i OJF-ve
17/04/2015
Del Urdhri i Ministrit nr. 64, date 22.07.2014 per Shpalljen e Standardeve Kombetare te Kontabilitetit te Permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
24/07/2014
Shtyhet afati për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor 2014
01/04/2014
KKK, në mbledhjen e saj të datës 26/03/2014, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor të vitit 2014.