Cilat jane funksionet kryesore te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, dhe kush i zgjedh anetaret e tij?

Si perzgjidhen ekspertet kontabel?

Cilat jane funksionet kryesore te
Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, dhe kush i zgjedh anetaret e tij?


01/04/2014
KKK, në mbledhjen e saj të datës 26/03/2014, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor të vitit 2014.
30/01/2014
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në mbledhjen e datëës 29/01/2014, miratoi anëtarët e Komitetit të Rishikimit të Përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRF. Në këtë komitet, janë zgjedhur si më poshtë: - Agron Dida (rishikues); - Kledi Kodra (rishikues); - Valbona Kapllani (rishikues); - Rediana Elezi (rishikues); - Diana Lamani (përkthyes); - Artan Xhiani (përkthyes).
05/12/2013
KKK, në mbledhjen e saj të datës 04/12/2013, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Mars të vitit 2014.
03/12/2013
Në vijim të konsultimeve me palët e interesuara, KKK organizoi në Shkodër, më datë 2 Dhjetor, një tryezë të rrumbullakët me temë "Përmirësimi i SKK-ve". Morën pjesë në këtë takim përfaqësues të organizmave profesionalë si IEKA, IKM, SHKFSH dhe SHKM. Gjithashtu,morën pjesë në këtë takim përfaqësues të fushës akademike dhe studentë të Universitetit të Shkodrës, Fakulteti i Ekonomisë. Qëllimi i tryezës ishte grumbullimi i komenteve dhe qëndrimeve të profesionistëve dhe akademikëve të fushës lidhur me ndryshimet e propozuara nga KKK mbi Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.
25/11/2013
Fillojnë aplikimet për anëtar të Komitetit të Rishikimit të përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRF-ve. Afati i fundit i aplikimit është data 20.12.2013. Aplikimi bëhet duke dorëzuar në format elektronik CV dhe një letër të shkurtër motivimi.Në letrën e motivimit duhet të saktësohet nëse aplikoni si individ apo si përfaqësues i organizatës tuaj me qëllim që të jemi korrekt kur të publikohen emrat e miratuar të anëtarëve të Komitetit të Rishikimit. Kriteret për tu plotësuar do t'i gjeni në dokumentin Procesi zyrtar i rishikimit te perkthimit ne gjuhen shqipe te SNK_SNRF-ve