Hapen regjistrimet per sesionet e trajnimit te vitit 2018
22/11/2017
Materiali i trajnimeve per SKK-te
07/11/2017
Fillojnë regjistrimet per pjesemarrjen ne sesionet e trajnimit te SKK-ve dhe SNRF-ve
18/10/2017
Publikimi SKK 15 - i permiresuar
01/09/2016
Publikimi Draft SKK 15 - i permiresuar
27/05/2016